a

Integritetspolicy

Kjellsons Maskinservice AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@kjellsons.se

När du kontaktar oss för att köpa en produkt eller en tjänst accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Kjellsons Maskinservice AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data.
Denna integritetspolicy sammanfattar data som samlas in online och off-line, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon, mail, brev eller sms, på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt, t.ex. en webbplats, med personuppgifter som samlats in på ett annat sätt, t.ex. mässor, kundmöten.
Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, när du gör en förfrågan om en produkt eller tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier eller när du tar kontakt med oss via mail, brev, telefon eller sms. denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress eller telefonnummer.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankinformation.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om: (observera att vi inte alltid samlar in nedannämnd data)

 • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra, och förbättra våra tjänster. Kjellsons Maskinservice AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtagande gentemot dig.
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer.  Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska, och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje partner.
Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer göra med uppgifterna

Kjellsons Maskinservice AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Kjellsons Maskinservice AB behandlar datan inom EU/EES. Kjellsons Maskinservice AB vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Kjellsons Maskinservice AB sparar datan så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering.

 

 • Du har rätt att få tillgång till din data, du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Kjellsons Maskinservice AB har om dig och verifiera den information vi har om dig, ditt företag.
 • Rätt till rättelse, du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig, ditt företag.
 • Rätt att bli raderad, rätten att bli bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi gör då är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.